چرا تلگرام فیلتر شد ؟

منتشر شده در ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ در دستۀ آموزش تلگرام بدون دیدگاه

حتماً در جریان هستید که دو شبکۀ اجتماعی محبوب تلگرام و اینستاگرام از چند روز پیش، پس از ایجاد اغتشاش توسط یک عدۀ سودجو از دسترس خارج شدند. با توجه به اینکه این سرویس ها از خارج مدیریت می شوند و سیاست هایی که در پیش می گیرند برای هیچ کس واضح و شفاف نیست، ارگان های امنیتی کشور تصمیم گرفتند که دسترسی را بروی این شبکه ها مسدود کنند. قابل ذکر است که همۀ ما می دانیم که تلگرام و اینستاگرام چقدر در ارتباطات و روابط ما نقش موثر دارند. اما روی همین بستر امکان انجام کارهایی از قبیل افعال تروریستی هم وجود دارد. بد نیست به اخبار موثق مبنی بر استفادۀ داعش از تلگرام برای جذب نیرو و ساماندهی حمله هایش هم مراجعه کنید.

چرا تلگرام فیلتر شد

چرا تلگرام فیلتر شد

با توجه به توضیحاتی که ارائه شد، در حال حاضر تصمیم مراجع امنیتی کشور بر آن است که فعلاً این دو شبکۀ اجتماعی فیلتر شوند. هر چند که خبرهایی هم به گوش می رسند که ممکن است تا همیشه این دو شبکه از دسترس خارج شوند. اما فراموش نکنید در مواقعی که چنین اتفاق هایی رخ می دهند، اخبار ناموثق و شایعه بسیار زیاد است و نمی توان به آنها اتکا کرد. پس تنها کاری که ما می توانیم بکنیم این است که صبر کنیم و تا آن زمان اگر قادریم از سامانه های جایگزین استفاده نماییم.