کانال سید حسینعلی مومنی

منتشر شده در ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ در دستۀ کانال های آموزشی بدون دیدگاه

ارائه درس نوشته های اعتقادی در امر توحید، ولایت و امامت از منظر صاحبنظران علوم فقه، حدیث، تفسیر و کلام.
سلسله دروس شرح زیارت شریف جامعه ی کبیره و آشنایی در حد بضاعت با ذوات مقدس آل الله ع.

کانال فقه و اصول

کانال فقه و اصول

همچنین ارائه ی درس نوشته های روانشناسی در خصوص مهارتهای زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی مبتنی بر مطالعات روانشناسی مستند. این مطالب سعی دارد فهم عمیق تری از ارتباطات انسانی و موفقیت به مخاطب منتقل نماید. تمرین هایی نیز برای انحام بهتر این مهارت ها پیشنهاد خواهد شد.

لازم به ذکر است از آنجا که از عنوان کانال بر می آید (کانال سید حسینعلی مومنی)، تجارب، آموزه ها و برخی از وقایع روزانه ی استاد سید حسینعلی مومنی نیز در کانال مورد اشاره قرار می گیرد.

عضویت در کانال تلگرام