کانال میکاییل – ارتباط قرآن با علم فیزیک

منتشر شده در ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ در دستۀ کانال های مذهبی بدون دیدگاه

در این کانال به مطالب بکر و بسیارجالب در ارتباط با ارتباط علوم مختلف مخصوصا علوم فیزیکی با قرآن کریم می پردازیم. تصاویر و متون جالبی در این زمینه در کانال یافت میشود. ارتباط قران با مفاهیم علم فیزیک، تصاویر از آیات قرآن، دعاهای مهم، مفهوم و تفاسیر دقیق آیات قرآن کریم………آیات سفارش شده توسط بزرگان…اعجاز لفظی و معنوی قرآن … حقایقی در مورد مساجدی که از زلزله و ویرانی درامان ماندند … تصاویر باکیفیت دینی و علمی.. خبر قرآن از علم نوینی که بشر به تازگی در حال دستیابی به بخشی از آن است… وجود ذرات و پادذرات، کاهش فشارهوا در ارتفاعات، طبقات آسمان…مقام فرشتگان و انسانهای متعالی..

کانال میکاییل - ارتباط قرآن با علم فیزیک

کانال میکاییل – ارتباط قرآن با علم فیزیک

عضویت در کانال تلگرام