نوشته های مربوط به برچسب: کانال دلنوشته تلگرام - صفحه 7

۱۳۹۵/۰۲/۰۴

کانال سوخته دلان

کانال های سرگرمی بدون دیدگاه
خواندن ادامه نوشته ...
کانال سوخته دلان

این زندگے ازاولش رسم بدے بود هرگز نشد وفقِ مرادِ ما بچرخد


۱۳۹۵/۰۲/۰۴

کانال کافه سیگار

کانال های سرگرمی بدون دیدگاه
خواندن ادامه نوشته ...
کانال کافه سیگار

بهانه ای برای نوشتن… بهانه ای برای قهوه خوردن… بهانه ای برای سیگار کشیدن…


۱۳۹۵/۰۱/۲۹

کانال دل نوشته

کانال های سرگرمی بدون دیدگاه
خواندن ادامه نوشته ...
کانال دل نوشته

عکس نوشته شعر تکست عاشقانه فاز تنهایی


۱۳۹۵/۰۱/۲۹

کانال فـــــاز ســنـگــــــــــن

کانال های سرگرمی ۲۲ دیدگاه
خواندن ادامه نوشته ...
کانال فاز سنگین

کــــانــــال اصــلــے فـــــازســنـگــــــــــن ☑️ عــکــس و مــتــن شــــاخ ☑️ ویـــس و آهنــــــگ های دســـ لاو ☑️ تــکــســت هــایی کـه حرفـــ دلـــ خــیــلــی هاست