نوشته های مربوط به برچسب: کانال موسیقی تلگرام - صفحه 8

۱۳۹۵/۰۱/۱۶

کانال موسیقی

کانال های سرگرمی بدون دیدگاه
خواندن ادامه نوشته ...
کانال موسیقی

کانال موزیک انگلیسی می روم ، اما نمی پرسم ز خویش ره کجا؟ منزل کجا؟ مقصود چیست؟ بوسه می بخشم ، ولی خود غافلم کاین دل دیوانه را معبود کیست؟