کانال شاه ای ار

منتشر شده در ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ در دستۀ کانال های مذهبی بدون دیدگاه

جهاد تبیین و کانال انقلابی و برانداز سوز
همراه با میم و حرف های تاثیر گذار
ب یزدان ک گرما خرد داشتیم
کجا این سرانجام بد داشتیم
ب یزدان ک گرما خرد داشتیم
کجا این سرانجام بد داشتیم

کانال شاه ای ار

کانال شاه ای ار

عضویت در کانال تلگرام