شمایی که نمی توانی توضیحی راجع به کانالت ارائه کنی!

منتشر شده در ۱۳۹۴/۱۲/۲۸ در دستۀ آموزش تلگرام ۱۴ دیدگاه

اگر قصد معرفی کانال تلگرام خود در این سایت را دارید، اول بهتر است به این سوال پاسخ دهید:
“شما که نمی توانید چند خط راجع به کانال خود توضیح دهید، چطور می توان انتظار داشت اعضای کانال شما محتوای مفیدی را دریافت کنند؟!”
خیلی از افراد پس از ثبت کانال خود در سایت، عضو جدیدی دریافت نمی‌کنند. این دسته از عزیزان هیچ گاه سوال زیر را از خود نمی‌پرسند. بحث بازاریابی بحث بسیار پیشرفته‌ای است که ارتباط تنگاتنگی با روانشناسی دارد.

خطای کانال تلگرام!

خطای کانال تلگرام!

زمانی که بازدید کننده‌ای به معرفی کانالی می‌رسد که توضیحات خوبی ندارد، ناخودآگاه به این نتیجه خواهد رسید که عضو شدن در این کانال سودی برای او ندارد. پس زمانی که قصد ثبت کانال خود را دارید، شدیداً توصیه می‌کنیم حداقل یک بند کامل و جامع راجع به کانال خود توضیح دهید. در غیر این صورت زمان خود را تلف نکنید. چون بازخوردی نخواهید گرفت!