کانال نیازمندیهای آزمایشگاهیان / آماده به کار

منتشر شده در ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ در دستۀ کانال های اقتصادی بدون دیدگاه

این کانال تلگرامی برای درج آگهی واعلام نیازبه جذب نیروی مورد نیاز مراکز وموسسات دولتی وغیردولتی مرتبط با آزمایشگاههای تشخیص پزشکی، تشخیص طبی، پاتولوژی ‌، پاتوبیولوژی، مسئو لین فنی آزمایشگاهی، پاتولوژیستها، دکترای علوم آزمایشگاهی،کاریابی فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با آزمایشگاههای پزشکی و نیز درج تبلیغات شرکتهای تولید وعرضه کننده کیتها ومواد مصرفی آزمایشگاههای پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی ایجاد شده است.

کانال نیازمندیهای آزمایشگاهیان / آماده به کار

کانال نیازمندیهای آزمایشگاهیان/آماده به کار

عضویت در کانال تلگرام