کانال ژامه وو ادبیاتِ هنر و فلسفه

منتشر شده در ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ در دستۀ کانال های هنری بدون دیدگاه

ژامه وو گوشه ی دنجی است برای سبک کردن بار هستی با جادوی ادبیات و هنربرای آنان که جانی شوریده و عاشق دارند و نگاهی دیگر. گوش می سپاریم به موسیقی، می نوشیم جرعه جرعه از شراب شعر، دل می دهیم به شاهنامه خوانی های شبانه و با میراث کهن خود، تجدیدی میثاق می کنیم، می شنویم و می بینیم صحنه های جادوی سینما را، به جهان آثار هنرمندان ایران و جهان پای می گذاریم و به قلمروی اندیشه ی فلاسفه گام می نهیم. باشد که دمی بیاساییم فارغ از هیاهوی جهان.

ادبیات هنر و فلسفه
کانال ژامه وو ادبیاتِ هنر و فلسفه
عضویت در کانال تلگرام