کانال آذربایجان بایاتیلاری

منتشر شده در ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ در دستۀ کانال های سرگرمی بدون دیدگاه

این کانال می خواهد محل بسیار کاملی باشد برای اشعار و آواز های محلی که در این بین دو بیتی های محلی که به بایاتی معروف هستند در سر آمد فعالیت قرار خواهند گرفت. باباتی ها در زبان آذری صرفا شعر نیستند و در واقع افکار و عقاید و فرهنگ غنی آذربایجان را نشان داده و بیان می کند. سخنوران بسیار بزرگی به این کار اهتمام دادند که شاید در عصر حاضر حیدر بابای استاد شهریار سر آمد همه آنها باشد.

کانال آذربایجان بایاتیلاری

کانال آذربایجان بایاتیلاری

عضویت در کانال تلگرام