کانال آمادگی آزمون تلک

منتشر شده در ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ در دستۀ کانال های آموزشی بدون دیدگاه

کانال آمادگی آزمون تلک، در این کانال تاریخ آزمون های تلک در همه سطحوح قرار دارد ،تجربه همه زبان آموزان و کارنامه های آنها قرار دارد، تمامی اطلاعات در خصوص نحوه برگزاری و و همچنین ثبت نام بدون واسط وجود دارد.

کانال آمادگی آزمون تلک
کانال آمادگی آزمون تلک
عضویت در کانال تلگرام