کانال اعضای اکسو Exo12lovers

منتشر شده در ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ در دستۀ کانال های سرگرمی بدون دیدگاه

عکس، کلیپ کوتاه و موزیک از اعضای اکسو
کیونگ سو💗
شیومین💗
چانیول💗
سوهو💗
کای💗
بکهیون💗
سهون💗
چن💗
لی💗
ورود آقایون ممنوع⛔

کانال اعضای اکسو Exo12lovers

کانال اعضای اکسو Exo12lovers

عضویت در کانال تلگرام