کانال امنیت شبکه امنیت اطلاعات

منتشر شده در ۱۳۹۶/۰۱/۰۶ در دستۀ کانال های کامپیوتر بدون دیدگاه

آموزش و ایجاد موقعیت های شغلی در حوزه امنیت شبکه و امنیت اطلاعات ، برنامه ریزی در جهت ایجاد استارتاپ های حوزه اینترنت اشیاء (IoT) و جدیدترین مقالات و ژورنال های حوزه مهندسی شبکه و امنیت شبکه و آموزش های تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات

کانال امنیت شبکه امنیت اطلاعات

کانال امنیت شبکه امنیت اطلاعات

شبکه های کامپیوتری جزء اساسی زیرساخت هر کسب و کاری به حساب می آیند. این شبکه ها برای انتقال داده ها، دسته بندی آنها و همچنین به اشتراک گذاری اطلاعاتی که هر کدام از افراد سازمان به آنها نیاز دارند مورد توجه هستند. شبکه های کامپیوتری خود می توانند عامل تهدید هم به حساب آیند، اگر از نظر امنیت به آنها کم توجهی شود. به همین دلیل بحث امنیت اطلاعات و همچنین امنیت شبکه پیش می آید که باید در بحث شبکه های رایانه ای به این مهم توجه ویژه ای داشته باشیم. این کانال که راجع به امنیت شبکه و امنیت اطلاعات می باشد، دانش خوبی راجع به این حیطه ها را به شما آموزش می دهد.

عضویت در کانال تلگرام