کانال انسانهای زیبا

منتشر شده در ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ در دستۀ کانال های سرگرمی بدون دیدگاه

نشرآثار ادبی ادبا، شعرا، نویسنده گان. نشر شعر شعرای معاصر شعر سپید، شعرنو، شعر کهن، دکلمه اشعار. دکلمه اشعار فریدون مشیری. دکلمه اشعار سهراب سپهری. دکلمه اشعار شاملو و شعرای جوان که پا به عرصه ادبیات ایران گذاشته اند. معرفی آثار نقاشان جوان. نمایش نقاشیهای منتخب. نمایش آثار خوشنویسان. نشر انواع موزیک بی کلام مناسب برای دکلمه اشعار و فعالیت برای اعتلای فرهنگی ایران عزیز

کانال انسانهای زیبا
کانال انسانهای زیبا

نشر آثار ادبی ازقبیل اشعار شعرای کهن و شعرای معاصر. دکلمه اشعار شعرای معاصر و کهن. نشر اشعار سپید. اشعار شعر نو. وشعرکهن. نمایش نقاشی هنرمندان جوان. نمایش آثارخطاطی معرفی هنرمندان جوان و فعالیت در عرصه ادبیات و اعتلای فرهنگی جامعه. برگذاری چالشهای دکلمه خوانی در گروه مرتبط با کانال. آموزش شعرخوانی و آموزش دکلمه و مبانی دکلمه خوانی

عضویت در کانال تلگرام