کانال تعاونی تولید مسکن دانشجویان دانشگاه های تبریز١٣٨٠

منتشر شده در ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ در دستۀ کانال های اقتصادی ۲ دیدگاه

فراخوان اعضای تعاونی مسکن دانشجویان دانشگاه های تبریز

پروژه ٢٠٠ واحدی میرداماد

کانال تعاونی تولید مسکن دانشجویان دانشگاه های تبریز١٣٨٠

کانال تعاونی تولید مسکن دانشجویان دانشگاه های تبریز١٣٨٠

سال ١٣٨٠ طبق قرارداد با تعاونی و پرداخت حدود ١/۵ میلیون تومان مقرر گردید یک واحد آپارتمان با تمامی امکانات به هر یک از اعضا در سال ١٣٨٢ تحویل گردد. پس از بروز مشکلاتی تا کنون هیچ اقدامی صورت نگرفته و بدلیل بی اطلاعی اعضا و عدم هماهنگی متاسفانه با توجه به ارزش تقریبی ١٣ میلیارد تومانی زمین تحت تملک تعاونی ، هیچگونه اقدامی جهت ساخت یا فروش زمین و احقاق حقوق اعضا بعمل نیامده است.

این کانال جهت اطلاع رسانی به اعضا و هماهنگی و تبادل نظر تشکیل می گردد.

عضویت در کانال تلگرام