کانال جایزه مدیریت ایران

منتشر شده در ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ در دستۀ کانال های آموزشی بدون دیدگاه

در این کانال تخصصی با آخرین آموزه های مدیریتی آشنا خواهید شد و هم زمان در مورد جایزه مدیریت ایران و نحوه شرکت در آن آشنا خواهید شد، این جایزه به بررسی توانایی های مدیریتی مدیران ایران پرداخته و هر ساله مدیران برتر ایران را معرفی می کند.

کانال جایزه مدیریت ایران

کانال جایزه مدیریت ایران

عضویت در کانال تلگرام