کانال رعد ۱۱

منتشر شده در ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ در دستۀ کانال های آموزشی بدون دیدگاه

کانال رعد ۱۱ کانالیست که برای افزایش آگاهی های عمومی و آگاه کردن مردم از وقایع روز ساخته شده و شخص اینجانب مطالب آن را بر اساس مناسبت های پیش رو وقایع پیش آمده برای خود انتخاب می کنم. در هر حوزه مرجعی که مطلب از آن درج شده آورده می شود و در خصوص وقایع پیش آمده رفرانس خود اینجانب می باشم. این کانال برای آگاهی مردم از قوانین کشور و وظایفی که مسؤولان به واسطه قوانین عهده دار اجرای آن می باشند ایجاد گشته است.

کانال رعد ۱۱

کانال رعد ۱۱

عضویت در کانال تلگرام