کانال روانشناسی برای زندگی

منتشر شده در ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ در دستۀ کانال های آموزشی بدون دیدگاه

الهام رضایی
درمانگر بزرگسال، مشکلات فردی، بین فردی و خانواده درمانی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی

کانال روانشناسی برای زندگی

کانال روانشناسی برای زندگی

(مشاوره به صورت تلفنی و حضوری با تعرفه بسیار مناسب)
آموزش و نکات کلیدی و پرسش و پاسخ در کانال تلگرام و ارتباط مستقیم با ادمین کانال.

عضویت در کانال تلگرام