کانال شکوفایی فرزند

منتشر شده در ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ در دستۀ کانال های آموزشی بدون دیدگاه

نکات تربیتی و روانشناسی روز با رویکرد مثبت و تِئوری انتخاب و فرزندپروری موثر و والد همراه، حس خوب، ارتباط موثر و راهکارهای ارتباطی با نوجوانان حس ارزشمندی ، امیدواری ، معنا، در جهت شکوفایی، کشف استعداد ها، شناخت خود و هویت ،آسیب فضای مجازی وارائه راهکار، آسیب های اجتماعی برای نوجوانان، محبت و دوست داشتن، پذیرش خود، والد مثبت و فرزندپروری مثبت.

کانال شکوفایی فرزند

کانال شکوفایی فرزند

عضویت در کانال تلگرام