کانال فایل های تخصصی روانشناسی

منتشر شده در ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ در دستۀ کانال های آموزشی بدون دیدگاه

این کانال برای به اشتراک گذاری فایل های صوتی و تصویری تخصصی روانشناسی ایجاد شده است.

کانال فایل های تخصصی روانشناسی

کانال فایل های تخصصی روانشناسی

از جمله اهداف تشکیل فایل های تخصصی روانشناسی:

  1. اشتراک گذاری بدون چشم داشت و خالصانه ، جهت افزایش دانش روانشناسی در بین روانشناسان و مشاوران،
  2. بهبود وضعیت روانشناسی و مشاوره در کشور با بهبود وضعیت علمی روانشناسان و مشاوران در ارتباط است. به نوعی می توان ذکر کرد، کسب اطلاعات روانشناسی علمی، راهی است در جهت بهبود و گسترش روانشناسی در ایران و فرهنگ مراجعه به روانشناس در کشور،
  3. بهبود و احیای حقوق مراجعان با گسترش دانش روانشناسان و مشاوران،
  4. پر کردن خلا آموزش های ضعیف در برخی از دانشگاههای داخلی،
  5. برطرف کردن مشکل عدم به روز بودن اطلاعات برخی از اساتید به وسیله شنیدن و دیدن فایل های کانال،
  6. شناخت اساتید صاحب نام و کارکشته در شاخه های مختلف روانشناسی،
  7. برطرف شدن مشکل کارگاه های بسیار گران قیمت و توانایی کسب دانش بر مبنای آزادی اطلاعات،
  8. دوری جستن و تبری کردن از شبه علم، ادیان، و خرافات به واسطه افزایش دانش،
  9. حل مشکل کاهش زمان و نداشتن موقعیت شرکت در کارگاه های آموزشی به دلیل زمان بر بودن.

عضویت در کانال تلگرام