کانال فیزیک و مشاوره دکتر محمدی خواه

منتشر شده در ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ در دستۀ کانال های آموزشی بدون دیدگاه

آموزش فیزیک به صورت تشریحی و تستی توسط دکتر محمدی خواه (دکترای مهندسی مکانیک، عضو انجمن ملی نخبگان)
این کانال دارای کلیپ های متعدد آموزشی است که به طور کامل مباحث فیزیک در آن توسط مثالهای متعدد آموزش داده شده است.

کانال فیزیک و مشاوره دکتر محمدی خواه
کانال فیزیک و مشاوره دکتر محمدی خواه
عضویت در کانال تلگرام