کانال قرارگاه فرهنگی حضرت صاحب الزمان (عج) شهر بهارستان

منتشر شده در ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ در دستۀ کانال های آموزشی بدون دیدگاه

این قرارگاه برای هم افزائی تمامی متولیان امور فرهنگی ایجاد شده است.

کانال قرارگاه فرهنگی حضرت صاحب الزمان (عج) شهر بهارستان

کانال قرارگاه فرهنگی حضرت صاحب الزمان (عج) شهر بهارستان

عضویت در کانال تلگرام