کانال مجموعه قرآنی تفکر

منتشر شده در ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ در دستۀ کانال های مذهبی بدون دیدگاه

به مسلمان بودن خود افتخار کنید!!!
مجموعه قرآنی تفکر راهگشایی جدید برای تفکر عمیق در قرآن کریم با استفاده از موثرترین آلات تکنولوژی و طی یک فرآیند عقلی طراحی شده است.

کانال مجموعه قرآنی تفکر

کانال مجموعه قرآنی تفکر

چنانچه امام صادق (ع) فرمودند:
هر کسی با علم در ایمان وارد شد، به یقین که او در ایمان، استوار می ماند و ایمانش برای او منافع بسیار دارد و آنکه بدون علم وارد ایمان شد، هر آیینه احتمال دارد که از ایمان به در آید، همانگونه که وارد ایمان شده بود.

عضویت در کانال تلگرام