کانال مدیر پروژه

منتشر شده در ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ در دستۀ کانال های آموزشی بدون دیدگاه

کانال مدیر پروژه ورود شما را به کارگاه عملی پروژه خوش آمد می گوید. مدیر پروژه کانالی است که هدف آن تکمیل اطلاعات فنی شما، از طریق تشریح تجارب کارگاهی و اجرایی است.

کانال مدیر پروژه

کانال مدیر پروژه

عضویت در کانال تلگرام