کانال موسیقی درمانی خود هیپنوتیزمی

منتشر شده در ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ در دستۀ کانال های آموزشی بدون دیدگاه

فایل های موسیقی درمانی و فرکانس های مغزی این فایل ها از پیام هایی برخوردار هستند که ضمیر ناخود آگاه آنها را تشخیص می دهد و ذهن خود آگاه قادر به تشخیص آن نیست. این کانال می تواند در موارد مختلف ذکر شده در کانال به فرد استفاده کننده کمک کند.

کانال موسیقی درمانی خود هیپنوتیزمی

کانال موسیقی درمانی خود هیپنوتیزمی

عضویت در کانال تلگرام