کانال موفقیت در زندگی

منتشر شده در ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ در دستۀ کانال های آموزشی بدون دیدگاه

هدف اصلی کانال موفقیت در زندگی آشنایی اعضای کانال با ظرفیت های ذهن و استفاده از این ظرفیت ها برای موفقیت در زندگی می باشد که از طریق برنامه ریزی ذهنی صورت می گیرد. مطالبی که در این کانال ارایه می شود به این ترتیب خواهند بود :

کنترل و مدیریت ذهن ، قدرت ذهن ، ذهن آگاهی و عدم ذهن آگاهی ، ارزیابی های ذهنی ، دیدگاه خردمندانه ، افکار منفی و نحوه کنترل آنها ، مثبت اندیشی و روش ها آن ، تمرکز ذهن ، برنامه ریزی ذهن ، قوانین جهان هستی در رابطه با موفقیت ، کودک درون و بازیابی دوباره آن ، بخشش خود و دیگران و نقش آن در موفقیت ، شکر گذاری کلید اصلی مردان بزرگ برای موفقیت ، پاکسازی تصاویر منفی گذشته و احساسات گیر افتاده در درون ، تنظیم اهداف ، استفاده ار آرام سازی ذهنی برای تعیین اهداف زندگی ، تصویر سازی ذهنی و تجسم خلاق و …

کانال موفقیت در زندگی

کانال موفقیت در زندگی

کانال موفقیت در زندگی کانالی است با محتوای آموزشی زیاد برای گروه های ذیل :
افرادی که خواهان روابط اجتماعی بهتری هستند ، روج های زندگی که در زندگی با مسایلی رو به رو می باشند ، افراد دارای استرس ، افراد دارای بیماری های مختلف ، افرادی که خواهان موفیت در زندگی در ابعاد مختلف هستند ، دانشجویان ، مادران ، کارمندان و …

عضویت در کانال تلگرام