کانال پند زندگی

منتشر شده در ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ در دستۀ کانال های آموزشی بدون دیدگاه

زندگی باید کرد با سختی هایش باید پند گرفت و آموخت.
دنیا پر اﺳﺖ، اﺯ اﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎی ﺧﻮﺏ .
اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻲ اﻧﺴﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﭘﻴﺪا کنی !
ﺧﻮﺩﺕ ﻳکی اﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎش.
کانال پند زندگی برای بهتر زندگی کردن و آموختن سخنان بزرگان در نظر گرفتن شده با موسیقی های دلنشین

کانال پند زندگی
کانال پند زندگی

کانال پند زندگی برگرفته از سخنان و تجربیات بزرگان و نصایح و حرف های با تجربه برای بهتر زندگی کردن و از موسیقی های دلنشین و زیبا ایرانی ایجاد شده است. زندگی بایدکرد با سختی هایش باید پند گرفت و آموخت.

عضویت در کانال تلگرام