کانال چوبین

منتشر شده در ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ در دستۀ کانال های آموزشی بدون دیدگاه

آموزش هنر چوبی؛ شیشه بندهای چوبی، گره سازی، قواره بری، اسلیمی بری و …
برگزاری دوره های چوب شناسی با رویکرد کارگرفت در هنرهای تجسمی
برگزاری دوره های ابزارشناسی و آشنایی با تجهیزات کارگاهی و ایمنی کارگاه
طراحی و اجرای تزیینات وابسته به معماری؛ متعلقات چوبی، گچ بری، آینه کاری، کاشی معرق و هفت رنگ، آجرکاری سنتی و …
مرمت آثار تاریخی
مدیر گروه؛ حامد پورتقی، کارشناس ارشد مرمت آثار تاریخی، مدرس هنر

کانال چوبین

کانال چوبین

عضویت در کانال تلگرام