کانال یادگیری مکالمه زبان انگلیسی و عمومی کنکور سراسری شیرزاد

منتشر شده در ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ در دستۀ کانال های آموزشی ۲ دیدگاه

یادگیری مکالمه زبان انگلیسی با روشی فوق العاده و تضمینی از سطح مبتدی تا پیشرفته و همچنین یادگیری لغات ۵۰۴ و تافل و۱۱۰۰ واژه ضروری به روش کدگذاری (کدینگ) و همچنین تدریس زبان عمومی کنکور سراسری و زدن تست های گرامر و لغات زیر ۳۰ ثانیه توسط محمد شیرزاد دانشجوی مترجمی زبان دلنشگاه رازی کرمانشاه

کانال یادگیری مکالمه زبان انگلیسی و عمومی کنکور سراسری شیرزاد

کانال یادگیری مکالمه زبان انگلیسی و عمومی کنکور سراسری شیرزاد

عضویت در کانال تلگرام