کانال یافتن خود

منتشر شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ در دستۀ کانال های آموزشی بدون دیدگاه

سلام دوست خوبم
سالها پیش من هم مثل تو درگیر مشکلات زندگی بودم
اما تغییر و تحول مرا به هر چه می خواستم رساند
ا کنون زمان تغییر تو فرا رسیده است
به کانال تلگرامی یافتن خود بپیوند
و زندگی خود را متحول کن
به دنبال چه می گردی؟
پول و ثروت؟
خوشبختی وموفقیت؟

کانال یافتن خود
کانال یافتن خود

مقام وشهرت؟
روابط مفید؟
به دنبال هر چیز که هستی ،ثانیه ای با من باش
توخلیفه ی خدا در زمین هستی
او ابزار رسیدن به هر چیز را در وجودت قرار داده
تو قدرت رسیدن به هر چیزی را داری
فقط کافیست به این قدرت و توانایی ها واقف شوی
من تو را به هر چه بخواهی می رسانم

عضویت در کانال تلگرام