کانال شعر و اشعار و شعرا

منتشر شده در ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ در دستۀ کانال های هنری ۱ دیدگاه

کانال شعر و ادب فارسی مجموعه ای از اشعار و پندها و مثال های بزرگان و عرفا

کانال شعر و اشعار و شعرا

کانال شعر و اشعار و شعرا

عضویت در کانال تلگرام